05.12.2017.
Održan nastavak 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar
U ponedjeljak, 4. decembra 2017. godine Općinsko vijeće Centar nastavilo je 17. redovnu sjednicu čiji je prvi dio održan 30. novembra 2017. godine. Zasjedanje je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Planirana izgradnja javne podzemne garaže na Bulevaru Franca Lehara

U nastavku 17. redovne sjednice Općinsko vijeće je informisano o planiranoj izgradnji podzemne garaže na Bulevaru Franca Lehara u okviru prostornog obuhvata koji tretiraju Izmjene i dopune Regulacionog plana Gradski centar ''Marijin Dvor'' – II faza. Planirano je da se javna podzemna garaža gradi na parceli površine 3.212 m2 (koja bi ostala zelena površina), da ima dvije podzemne etaže i kapacitet oko 260 parking mjesta. Studije izvodljivosti i opravdanosti ovog projekta pokazuju da je to investicija značajna za općinu Centar i grad Sarajevo, najviše sa aspekta povećanja parking kapaciteta kojih nedostaje u ovom dijelu grada te da je društveno i ekonomski opravdana. Kao mogući modeli realizacije predloženi su: da Općina samostalno finansira projekt budžetskim ili kreditnim sredstvima; dodjela odnosno prodaja zemljišta putem javnog konkursa; javno-privatno partnerstvo ili ustupanje prava građenja; javno partnerstvo.

 

Vijećnici su u diskusiji dali podršku planiranoj izgradnji podzemne garaže, naglasivši da bi najbolja opcija bila da Općina, koja je i vlasnik zemljišta, sama realizira projekt, ali da to nije realno jer se radi o velikim finansijskim sredstvima. S tim u vezi Općinsko vijeće je usvojilo zaključak kojim daje podršku općinskom načelniku da pokrene postupak za izbor partnera za izgradnju podzemne garaže na Bulevaru Franca Lehara, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, Zakonom o koncesijama i Zakonom o stvarnim pravima FBiH. Također je zaključeno da, bez obzira na model finansiranja, Općina Centar mora ostati vlasnik zemljišta i objekta nakon određenog perioda korištenja. Vijeće je zadužilo i pet vijećnika da prate cijeli postupak i procedure vezane za ovaj projekt.

 

Međunarodni javni poziv za iskazivanje interesa za modernizaciju Stadiona Koševo

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o pokretanju postupka utvrđivanja tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera u realizaciji projekta modernizacije kompleksa Olimpijskog stadiona ''Asim Ferhatović Hase'' na Koševu. Shodno tome bit će raspisan međunarodni javni poziv za iskazivanje interesa potencijalnih privatnih partnera da investiraju svoja sredstva u realizaciju ovog velikog projekta kojim bi Sarajevo dobilo modernu sportsku arenu po svjetskim i evropskim standardima. Javni poziv će biti otvoren 120 dana.

 

Imajući u vidu da Stadion u ovakvom stanju proizvodi troškove održavanja, te da projekt njegove modernizacije zahtijeva ogromna finansijska sredstva koja Općina kao vlasnik objekta nema, predloženo je da se na međunarodnom tržištu kapitala provjeri interes mogućih privatnih partnera koji bi ulaganjem vlastitih sredstava u modernizaciju stadiona i pripadajućih sportskih objekata i izgradnju novih sadržaja u ovom sportsko-privrednom-rekreativnom kompleksu obezbijedili svoj interes na dugoročnoj osnovi. Pri tome je bitno napomenuti da Općina ne želi otuđiti vlasništvo nad svojim zemljištem i nekretninama, već želi da investitori ulože sredstva na osnovama modela u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, Zakonom o koncesijama i Zakonom o stvarnim pravima. Nakon završenog postupka Općinsko vijeće će odlučiti šta će prihvatiti od ideja i predloženih rješenja, kao i o modelu investiranja uz zaštitu nekretnina kojima raspolaže Općina Centar.

 

Građevinsko zemljište

Općinsko vijeće je donijelo rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje pješačke saobraćajnice na lokalitetu Grdonj i zemljišta u svrhu rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje mosta kod bolnice ''Ernest Grin''. Vijeće je donijelo odluku da se firmi ''Konsa'' d.o.o. Sarajevo neposrednom pogodbom proda neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, površine 276 m2, po cijeni od 1.500 KM/m2 (ukupno 414.000 KM) radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje stambenog objekta u Ulici Terezija. Nakon neuspješne licitacije za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, površine 150 m2, donesena je odluka da se putem neposredne pogodbe zemljište proda firmi ''SHAM carpets'' d.o.o. Vogošća po cijeni 67.500 KM u svrhu izgradnje poslovnog objekta A2 namijenjenog za javne sadržaje, a koji je u obuhvatu RP Koševsko brdo. Takođe je odlučeno da se neposrednom pogodbom proda neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, površine 99 m2, po cijeni 30 KM/m2 (ukupno 2.970 KM) Bulbul Muhamedu radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje stambenog objekta u Ulici Idriza Ahmetovića.

 

Općinsko vijeće je donijelo odluku o kupovini od vlasnika neizgrađenog zemljišta radi izgradnje škole u prirodi na lokalitetu Mrkovići po cijeni 30 KM/m2 što ukupno iznosi 173.040 KM. S tim u vezi usvojen je zaključak da se ovo zemljište isključivo koristi za izgradnju škole u prirodi i da se u druge svrhe ne može koristiti.

 

Donesena su i rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata. 

 

Vraćanje u posjed Općini Centar hotela ''Plaža'' u Herceg Novom

Općinsko vijeće je primilo k znanju informaciju Pravobranilaštva Općine Centar koja se odnosi na vraćanje u posjed Općini Centar nekretnine hotela ''Plaža'' Zelenika u Herceg Novom. Naime, nakon sudskog spora koji od 2006. godine vodi Općina Centar pred Osnovnim sudom u Herceg Novom, presudom Vrhovnog suda Crne Gore od 21. marta 2017. godine usvojen je tužbeni zahtjev Općine Centar i obavezana Republika Crna Gora da preda Općini Centar u posjed i slobodno raspolaganje nekretninu hotel ''Plaža''. Pošto Crna Gora nije u roku od 30 dana dobrovoljno postupila po presudi Vrhovnog suda, odnosno predala u posjed Općini Centar hotel ''Plaža'', Pravobranilaštvo Općine Centar je Javnom izvršitelju Crne Gore podnijelo prijedlog za izvršenje navedene presude. Javni izvršitelj je 11. septembra 2017. godine donio rješenje o izvršenju pomenute presude. Na to rješenje Crna Gora koju zastupa Zaštitnik imovinskih interesa Crne Gore je uložila prigovor o kojem Osnovni sud u Herceg Novom još nije donio odluku.

 

Pravobranilaštvo Općine Centar je 29. maja 2017. godine podnijelo zahtjev Upravi za nekretnine Crne Gore radi postupanja po presudi Vrhovnog suda CG na način da u Listu nepokretnosti upiše Općinu Centar sa pravom svojine, što Uprava za nekretnine do danas nije učinila.

 

Općinsko vijeće će i dalje pratiti proces povrata ove nekretnine i očekuje da će ona  biti vraćena Općini Centar u skladu sa presudom Vrhovnog suda Crne Gore.

 

Na ovoj sjednice utvrđen je Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar za 2018. godinu koji će biti upućen na javnu raspravu u trajanju 15 dana.

 

Na prijedlog Komisije za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Vijeće je usvojilo Program aktivnosti obilježavanja Dana Općine Centar od 2. do 9. maja 2018. godine. Također je utvrđen tekst Javnog poziva i kriterija za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2018. godini.

 

Općinsko vijeće je dalo saglasnost na inicijativu Udruženja veterana Odreda policije za specijalne namjene ''Lasta'' za imenovanje ''Spomen parka Odred Lasta'' na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička (MZ Park-Višnjik), pa će taj prijedlog biti upućen u dalju proceduru.

 

Općinsko vijeće je prihvatilo Izvještaj o rezultatima izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Centar održanih 1. oktobra 2017. godine. Prema izvještaju Komisije za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, u svim mjesnim zajednicama Općine Centar glasalo je 6.989 glasača od ukupno 60.803 upisanih u privremene izvode biračkih spiskova. Izabrano je ukupno 106 članova savjeta u 16 mjesnih zajednica na području općine Centar. Vijeće je primilo k znanju Informaciju Komisije za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica o organizaciji i provođenju izbora 1. oktobra 2017. godine.

 

Općinsko vijeće je primilo k znanju i Periodični finansijski izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima budžeta Općine Centar od 1. januara do 30. septembra 2017. godine.

 

I na ovoj sjednici vijećnici su uputili brojne inicijative i pitanja.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.