14.11.2017.
Završni radovi na obnovi prostorija Centra za podršku osobama sa poteškoćama u razvoju
Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima krajem prošle sedmice obišao prostorije u kojima će biti smješten Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju (Valtera Perića 3), gdje su u toku završni radovi na obnovi i uređenju.

Prema riječima predstavnika građevinske firme „Penny Plus“, koja je angažovana kao izvođač radova, veliki dio posla je okončan. Tokom ove sedmice će biti pribavljene saglasnosti kako bi se objekat priključio na gradsku elektro mrežu. Potrebno je još postaviti radijatore za centralno grijanje i završiti neke manje radove. Kako je planirano, svi radovi na uređenju prostora će biti okončani do 1. decembra 2017. godine. Nakon ovog slijedi montaža novog namještaja i potrebnih tehničkih uređaja, što bi trebalo biti završeno do kraja godine, kada je planirano otvorenje ovog centra koji će početi sa radom od 1. januara 2018. godine.

 

U saradnji sa Općinom Centar implementator projekta je Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“, sa čijom predsjednicom Aidom Hrnjić je krajem aprila ove godine potpisan Memorandum o razumijevanju o implementaciji projekta „Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju“ koji će biti realiziran u pomenutim prostorijama, površine 137 kvadratnih metara. Ovdje će predstavnici pomenutog Udruženja u saradnji sa JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, pružiti podršku i usluge djeci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama kroz razne oblike potpore i okupaciono-terapijske projekte. Sa njima će raditi stručno osoblje poput psihologa, logopeda, psihijatara, sociologa... Kapacitet novog Centra je dovoljan za rad sa 24 djece u jednoj smjeni. Na području središnje sarajevske općine je registrovano 130 osoba koje imaju poteškoće u razvoju.

 

U delegaciji Općine Centar koja je obišla obnovljene prostorije su također bili Osmo Babić, savjetnik općinskog načelnika i Belma Bašović iz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.