13.11.2017.
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2018. godinu
Shodno zaključku sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar Sarajevo, održane 26. oktobra 2017. godine, kada je utvrđen Nacrt budžeta Općine Centar za 2018. godinu, bit će održane javne rasprave o ovom dokumentu.

Nacrt budžeta Općine Centar za 2018. godinu objavljen je 6. novembra 2017. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na općinskoj web stranici: www.centar.ba. Ujedno je objavljen javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta u trajanju od 7. do 20. novembra 2017. godine, u kojoj učešće mogu imati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, službe za upravu Općine Centar, mjesne zajednice, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar.

 

Prema utvrđenom planu javne rasprave za mjesne zajednice bit će održane od 16. do 20. novembra 2017. godine u prostorijama općinskog Centra za zdravo starenje (Maršala Tita 12) po sljedećem rasporedu:

 

-četvrtak, 16. novembar u 17 sati za građane mjesnih zajednica ''Ciglane-Gorica'', ''Džidžikovac- Koševo I'', ''Marijin dvor-Crni vrh'', ''Skenderija-Podtekija'' i ''Trg oslobođenja-Centar'';

 

-petak, 17. novembar u 17 sati za građane mjesnih zajednica ''Mejtaš-Bjelave'', ''Park-Višnjik'', ''Koševsko brdo'', ''Breka'', ''Koševo II'' i ''Bardakčije'';

 

-ponedjeljak, 20. novembar  u 17 sati za građane mjesnih zajednica ''Betanija-Šip'', ''Donji Velešići'', ''Hrastovi-Mrkovići'', ''Pionirska dolina'', ''Soukbunar'' i ''Nahorevo''.

 

U ovim javnim raspravama će, osim građana, te predsjednika i članova savjeta mjesnih zajednica, učestvovati pomoćnici općinskog načelnika, rukovodstvo Općinskog vijeća i vijećnici.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.