10.11.2017.
Podrška Općine Centar poboljšanju uslova rada u školama
Općina Centar Sarajevo jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koja dugi niz godina iz svog budžeta izdvaja značajna finansijska sredstva za unapređenje obrazovnog sistema i poboljšanje uslova rada u predškolskim i školskim ustanovama koje se nalaze na njenom području, iako još uvijek nema direktnu nadležnost kad je u pitanju ova veoma važna društvena oblast.

Posebnu pažnju i brigu za 11 osnovnih škola na njenom području Općina Centar vodi u cilju poboljšanja uvjeta rada i boravka učenika i nastavnog osoblja, te pruža finansijsku podršku za različite namjene, kao što su sanacija stolarije, sanitarnih prostorija, fasada, sala za tjelesni odgoj, nabavku namještaja, informatičke i druge opreme za kabinete, opremanje školskih biblioteka, postavljanje video nadzora i drugo.

 

Ostvarujući kontinuiranu saradnju Općine Centar sa osnovnim školama na njenom području načelnik dr. Nedžad Ajnadžić posjetio je škole ''Musa Ćazim Ćatić'' i ''Safvet-beg Bašagić'' gdje je razgovarao sa direktoricama Fatimom Prohić i Lejlom Dizdarević o rezultatima dosadašnje saradnje i o budućim zajedničkim aktivnostima.

 

Načelnik Ajnadžić je naglasio da je Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica odlučna i dalje davati pomoć i podršku osnovnom obrazovanju, te istrajati u opravdanom zahtjevu da se općinama vrati nadležnost nad predškolskim i osnovnim obrazovanjem, što je u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

 

Tokom razgovora bilo je riječi i o projektima utopljavanja školskih zgrada i vrtića koji se realiziraju u sklopu općinskog programa energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Jedan od takvih značajnih projekata je postavljanje termoizolacione fasade na zgradu Osnovne škole ''Musa Ćazim Ćatić'' po najsavremenijim tehnologijama. Za ovaj projekt, čiji su radovi u toku, Općina Centar je uložila 100 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Direktorice škola ''Musa Ćazim Ćatić'' i ''Safvet-beg Bašagić'' su ovom prilikom izrazile, u ime učenika i nastavnog osoblja, zahvalnost za dugogodišnju pomoć Općine Centar, kao i želju da se odlična saradnja sa ovom lokalnom zajednicom nastavi i ubuduće.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.