02.11.2017.
Podrška Općine Centar stambenom zbrinjavanju mladih
Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 14. redovnoj sjednici, održanoj 27. jula 2017. godine, usvojilo Odluku o raspodjeli novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina.

Naime, Općina Centar predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, je kao lokalna zajednica prepoznala potrebu da pruži pomoć mladima u rješavanju njihovog stambenog pitanja, pa je za tu namjenu u ovogodišnjem budžetu planirano 100.000 konvertibilnih maraka. Ova budžetska sredstva za podršku stambenom zbrinjavanju mladih će se raspoređivati po osnovu javnog poziva koji je raspisan 15. augusta 2017. godine i objavljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na općinskoj web stranici www.centar.ba i ostaje otvoren do kraja godine. Tekst javnog poziva dostupan je i na info pultu Općine Centar (Mis Irbina 1).

 

Na osnovu usvojene Odluke o raspodjeli novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina, pravo na ovu vrstu pomoći imaju mladi životne dobi do 35 godina sa prebivalištem na području Centra najmanje pet godina, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana na području općine Centar. Novčana sredstva za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina odnosno kupovinu stana mogu se dodijeliti u iznosu do 2.000 KM po pojedinačnom zahtjevu.

 

Uz javni poziv objavljen je i obrazac zahtjeva za ovu vrstu pomoći u kojem je navedeno i koje dokumente je potrebno priložiti. Prijavu sa dokumentacijom potrebno je podnijeti Službi za stambene poslove Općine Centar, Mis Irbina 1 Sarajevo, sa naznakom ''Refundiranje poreza na promet nekretnina''. Za sve informacije kontakt telefon je 033/562-343.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.