01.11.2017.
Podrška projektima omladinskih udruženja
Vodeći brigu o potrebama mladih, Općina Centar svake godine iz svog budžeta izdvaja sredstva za podršku projektima omladinskih udruženja i neformalnih omladinskih grupa. U 2017. godini za tu namjenu obezbijeđeno je 25.000 konvertibilnih maraka.

Shodno tome Općina Centar je i u ovoj godini raspisala javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade sredstvima općinskog budžeta. Inače, pravo učešća imaju omladinska udruženja upisana u Spisak omladinskih udruženja Općine Centar, sa projektima namijenjenim mladima sa područja općine Centar koji se odnose na sljedeće oblasti: obrazovne i razvojne aktivnosti; zdrav način življenja, reproduktivno zdravlje i socijalna zaštita; rad sa mladima i borba protiv ovisnosti; odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta života; ljudska prava i demokracija; rodna ravnopravnost; edukacija u cilju lakšeg zapošljavanja mladih.

 

Na ovogodišnji javni poziv prijavilo se sedam aplikanata sa po jednim projektom. Od tog broja tri udruženja su ispunjavala propisane uslove i kriterije. Nakon obrade pristiglih projekata u skladu sa procedurama donesena je odluka o odobravanju budžetskih sredstava za tri projekta omladinskih udruženja koja su ispunila propisane uslove i kriterije.

 

Tako je iz općinskog budžeta dodijeljeno 2.940 KM Udruženju za razvoj i afirmaciju društva BNL ''Building New Lives'' za sufinansiranje projekta pod nazivom ''Start up Business''. Ovim projektom će biti obuhvaćeno 50 mladih stanovnika općine Centar starosne dobi od 18 do 30 godina za koje će biti organizirana edukativna predavanja i radionice kako bi bili osposobljeni za aktivnije djelovanje u poslovnom svijetu odnosno na tržištu rada i aplicirali za dodjelu sredstava za pokretanje vlastitog biznisa, a predavači će biti profesori i eksperti iz svijeta biznisa.

 

Udruženju ''Nygea'' dodijeljeno je 2.550 KM za sufinansiranje projekta pod nazivom ''Učešće mladih općine Centar u odlučivanju na lokalnom nivou''. Riječ je o edukativnim predavanjima i 20 radionica u koje će biti uključeno od 120 do 250 srednjoškolaca i studenata sa područja općine Centar. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih kako bi postali aktivni sudionici u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i više učestvovali u javnim raspravama i debatama u mjesnim zajednicama te stekli vještine kojima jačaju svoju ulogu u lokalnoj zajednici na teme aktivizma, demokracije, volontiranja i lobiranja.

 

Podršku u iznosu od 2.190 KM dobilo je Omladinsko udruženje ''Gazel'' za sufinansiranje projekta pod nazivom Koncert duhovne muzike i sevdalinke ''Mome gradu na dar''. Ciljevi projekta su afirmacija mladih i talentovanih članova udruženja u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, animiranje većeg broja mladih u ovim aktivnostima i rad sa stručnim osobljem na zaštiti i promociji tradicionalne duhovne muzike i muzičkog stvaralaštva naše zemlje. U okviru ovog projekta planirane su i edukacije iz oblasti solo i horskog pjevanja, studijsko snimanje i prezentacija snimljenih numera putem koncertnih aktivnosti i medijskih nastupa.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.