Nastavljena kontinuirana akcija čišćenja lokaliteta oko potoka Sušica

Tokom oktobra 2017. godine nastavljena je ekološka akcija uređenja i čišćenja lokaliteta oko potoka Sušica na Koševskom brdu. Ovaj vodotok nastaje na prostoru Poljina i ulijeva se u rijeku Miljacku kod Zemaljskog muzeja.

Kontinuiranu ekološku akciju na pomenutom lokalitetu, koja je započela prošle godine i koja se odvijala u više navrata, organizira i vodi Služba za civilnu zaštitu Općine Centar Sarajevo.

 

-Ovo je druga akcija provedena u 2017. godini, a tokom koje je pokošena trava na velikim površinama oko zacijevljenog dijela potoka Sušica duž gotovo cijele Ulice Muhameda Hadžijahića na Koševskom brdu. Najveći dio pokošene trave je sakupljen i uklonjen. U akciji su učestvovali članovi mjesnih štabova civilne zaštite,  rekao je Haris Aganović, stručni saradnik u Službi za civilnu zaštitu Općine Centar i dodao da će se nastaviti sa ovakvim akcijama koje imaju za cilj da se probudi ekološka svijest građana kako bi svi zajedno doprinijeli stvaranju ugodnijeg prostora za život.

 

Podsjećamo da je akcija uređenja i čišćenja tog godinama zapuštenog lokaliteta oko potoka Sušica na Koševskom brdu počela u septembru 2016. godine, kada je očišćeno korito potoka i uklonjene velike količine nakupljenog otpada i samoniklog visokog i niskog rastinja na dijelu ispod Ulice Muhameda Hadžijahića od broja 16 do „Konzuma“ i pješačke staze prema naselju Velešići. U ovim akcijama, koje su vođene u više navrata, učestvovali su članovi Savjeta MZ ''Koševsko brdo'', pripadnici štabova civilne zaštite formiranih po mjesnim zajednicama, kantonalna komunalna preduzeća ''Rad'' i ''Park'' sa mehanizacijom i ljudstvom, te svi zainteresirani građani koji su željeli dati svoj doprinos ovoj ekološkoj akciji.