19.10.2017.
Uskoro novi podzemni kontejneri na Koševskom brdu
Nadležna Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar je izdala urbanističku i građevinsku dozvolu za postavljanje podzemnih kontejnera za selektivno odlaganje otpada u Ulici Braće Begić na Koševskom brdu, preko puta objekta Osnovne škole „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ ( Braće Begić 19), čime su se stekli preduslovi za njegovu realizaciju.

Radi se o implementaciji pilot projekta „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo'', kojeg Općina Centar realizira u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, firmom Ekopak i KJKP „RAD“.

 

Novi podzemni kontejneri za selektivno odlaganje otpada su namijenjeni za odlaganje papira, plastičnu ambalažu, staklo i preostali kućni otpad. Podzemni kontejneri su veće zapremine i osim ekološkog aspekta selektivnog odvajanja otpada također će se smanjiti problem sa psima lutalicama i napuštenim životinjama koji su do sada imali najveći izvor hrane u kontejnerima otvorenog tipa. Za pražnjenje i održavanje podzemnih kontejnera zaduženo je komunalno preduzeće „Rad“, preduzeće koje će biti zaduženo i za građevinske radove, dok će Ekopak nabaviti posude za odlaganje otpada.

 

Prvi kontejneri za selektivno odlaganje otpada na području općine Centar su postavljeni u martu ove godine na raskrsnici ulica Kaptol i Mehmeda Spahe.

 

Ovaj projekat se osim u općini Centar također realizuje i u sarajevskim općinama Novo Sarajevo i Stari Grad. 

 

Navedena općinska služba radi na izdavanju novih odobrenja za još jednu lokaciju na kojoj će biti postavljeni podzemni kontejneri u Centru.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.