10.10.2017.
Obnova pješačkih staza u parku kod Druge gimnazije
Općina Centar će sa 127.000 KM finansirati obnovu pješačkih staza u parku kod Druge gimnazije i pristupne staze do objekta ove gimnazije, kao i izgradnju rampe za nesmetan prilaz invalidnih lica u kolicima.

Za realizaciju ovog projekta angažovana je firma „Bosman“, dok je idejni projekt uradila firma „Design&QC“.

 

Kako je u projektu navedeno, inženjeri su utvrdili da su postojeće pješačke staze dotrajale i na kojima je asfalt ispucao, a pojedini dijelovi staza su obrasli travom. Za odvodnju površinskih voda uz postojeće staze je izgrađen kameni jarak, koji je zbog neadekvatnog održavanja najvećim dijelom zarastao u travu čime se izgubila njegova funkcija, stoga je preporučeno uklanjanje 1.250 metara ovog jarka. Kako je predviđeno idejnim projektom, osim obnove pješačkih staza u parku, biće obnovljena i pristupna staza i plato ispred Druge gimnazije, te izgrađena nova rampa za nesmetan prilaz invalidnih lica u kolicima.

 

Odvodnja površinskih voda biće regulisana odgovarajućim dužnim i poprečnim nagibom novih pješačkih staza širine od 2,5 metara, kako je to propisano usvojenom planskom dokumentacijom. Na prilazu do zgrade Druge gimnazije odvodnja površinskih voda će biti riješena ugradnjom tri ulična slivnika, koji će biti priključeni na gradski odvodni sistem.

 

Prema predmjeru i predračunu radova, sveukupna površina koja će biti asfaltirana iznosi 1.842 kvadratnih metara, od čega površina pješačkih staza u parku iznosi 1.635 m2, pristupna staza i plato ispred Druge gimnazije je površine 166 m2, a rampa za invalide će biti površine 40 kvadratnih metara, duž koje će biti postavljena nova zaštitna rukohvatna ograda.

 

Duž novih obnovljenih i asfaltiranih pješačkih staza biće postavljeno 1.260 metara novih betonskih ivičnjaka.

 

Početak radova će najviše zavisiti od vremenskih prilika.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.