19.09.2017.
Načelnik Ajnadžić zajedno sa vijećnicima obišao gradilište buduće škole na Šipu
Jedan od većih infrastrukturnih projekata koji je pokrenula Općina Centar u ovoj godini je izgradnja objekta osnovne škole na Šipu. Ovaj višemilionski projekat zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa vijećnicima Općinskog vijeća Centar posjetio gradilište kako bi se uvjerio da se poštuje planirana dinamika radova. Predstavnici firme „Unigradnja“, koja je odabrana na javnom pozivu za najpovoljnijeg izvođača radova, prezentovali su u  kojoj je fazi ovaj projekat.

 

Od 1. augusta otkako je započeta izgradnja završeni su zemljani radovi na otkopu za jedan blok buduće škole. Ovdje je također postavljena betonska podloga za temelje objekta i urađena hidroizolacija. Započeli su radovi na postavljanju armature i oplata za vanjske nosive i unutarnje zidove. Paralelno sa ovim radovima u toku su zemljani radovi odnosno otkop i odvlačenje zemlje za potrebe izgradnje bloka B objekta osnovne škole na Šipu.

 

Načelnik i vijećnici su se uvjerili da radovi idu u skladu sa planiranom dinamikom, što znači da bi prva faza radova mogla biti okončana do marta 2018. godine, do kada je planiran završetak glavnih građevinskih radova na dva od tri bloka koliko će škola imati.

 

Za realizaciju ove faze izgradnje objekta nove škole na Šipu Općina Centar je obezbijedila u budžetu 2,6 miliona KM, dok je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u budžetu za 2016. godinu obezbijedilo je 700 hiljada KM, a u 2017. za ovu namjenu je planiralo 450 hiljada KM.

 

Jučerašnjem obilasku gradilišta u ime Općinskog vijeća Centar su prisustvovali predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić i dopredsjedavajući Vijeća Mustafa Mulić i Sulejman Haljevac, kao i vijećnici Haris Mujanović i Velija Katica.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.