17.07.2017.
(FOTO) Okončani radovi na sanaciji klizišta u Stolačkoj ulici
Tokom proteklog perioda radnici firme „Grakop“ iz Kiseljaka, odabrani putem javnog poziva kao najpovoljniji izvođač radova, okončali su radove na sanaciji klizišta u Ulici Stolačka između brojeva 19, 21, 32 i 40, kao i u Ulici Soukbunar 14, koja graniči sa Stolačkom ulicom.

Projekat finansira Općina Centar sa 417.237 KM, dok je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo zadužen za realizaciju i nadzor projekta.

 

Nakon izgradnje pet armirano-betonskih potpornih zidova, koji imaju ulogu da stabiliziraju tlo, od čega su tri zida izgrađena ispod, a dva iznad saobraćajnice u Stolačkoj ulici, urađeno je asfaltiranje dijela saobraćajnice gdje su obavljani radovi sanacije klizišta između pomenutih brojeva, te su radnici postavili zaštitnu željeznu ogradu duž zida od 40 metara smještenog ispod Stolačke ulice. Za uspješnu realizaciju ovog projekta također je bilo potrebno ukloniti nekoliko bespravno postavljenih garaža.

 

Za adekvatnu odvodnju površinskih i podzemnih voda ugrađeni su slivnici, te 260 metara drenažnih cijevi na dubini od četiri metra na padini ispod ceste, te je također postavljeno 70 metara novih kanalizacionih odvodnih cijevi. Kompletan novi sistem je spojen na gradsku odvodnu mrežu.

 

Podsjećamo, glavni projekat sanacije zajedno sa elaboratom o istraživanjima i ispitivanjima sa prijedlogom mjera sanacije ovog klizišta, uradio je Institut za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Općina Centar Sarajevo je za izradu projektne dokumentacije izdvojila 28.290 KM.  

 

Stručna lica sa Građevinskog fakulteta su ustanovila da su uzroci pojave klizišta sastav tla od stijena podložnih procesima raspadanja, zemljani pokrivač, odnosno nasipni materijal loših geomehaničkih karakteristika, te visok nivo podzemnih i oborinskih voda. Kretanje tla, osim po lokalnu saobraćajnicu, predstavlja opasnost i za okolne stambene objekte.

 

Institut za geotehniku i geologiju je također uradio i projekat monitoringa klizišta koji se obavlja nakon sanacije kako bi se mogla procijeniti uspješnost izvedenih radova. Geodetski elaborat je uradila Agencija za obavljanje geodetskih radova "Geom" iz Sarajeva.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.