14.07.2017.
Javni poziv za dostavu projekata za mlade
Vodeći brigu o potrebama mladih, Općina Centar svake godine iz budžeta izdvaja i sredstva za podršku projektima omladinskih organizacija. Shodno tome raspisan je javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade sredstvima općinskog budžeta za 2017. godinu. Javni poziv je objavljen 7. jula 2017. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na općinskoj web stranici www.centar.ba (rubrika ''Konkursi i oglasi'') i ostaje otvoren do 22. jula 2017. godine.

Pravo učešća imaju omladinska udruženja upisana u Spisak omladinskih udruženja Općine Centar, i treba da dostave projekte namijenjene mladima sa područja općine Centar koji se odnose na sljedeće oblasti: obrazovne i razvojne aktivnosti; zdrav način življenja, reproduktivno zdravlje i socijalna zaštita; rad sa mladima i borba protiv ovisnosti; odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta života; ljudska prava i demokracija; rodna ravnopravnost; edukacija u cilju lakšeg zapošljavanja mladih.

 

Uz tekst javnog poziva na web stranici Općine Centar dostupni su i uputstvo za izradu projekata za mlade, obrazac zahtjeva i izjave, te kriteriji za bodovanje projekata. Prijavu sa dokumentacijom potrebno je podnijeti Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1). Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon broj 562-512.

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.