Nastavak uređenja dječjih igrališta “Ciciban“ na području općine Centar

U okviru projekta uređenja dječjih igrališta “Ciciban“ na području općine Centar u završnoj su fazi radovi u dječjem parku u Ulici Dejzina Bikića na Šipu (Mjesna zajednica “Betanija-Šip“).

Radnici komunalnog preduzeća „Park“, kao izvođači radova, su do sada na ovoj lokaciji postavili 86 metara zaštitne ograde oko igrališta. U toku je obnova te dopunjavanje postojećeg mobilijara novim sadržajima za bezbrižnu dječiju igru. Općina Centar je za navedene radove na dječjem igralištu na Šipu iz svog budžeta izdvojila 12.400 KM.

 

Osim na navedenoj lokaciji, također su u toku radovi na izgradnji „Ciciban“ igrališta u Ulici Patriotske lige 40 (Mjesna zajednica „Breka-Koševo II“), u Kranjčevićevoj ulici kod obdaništa „Leptirić“ (Mjesna zajednica „Marijin dvor-Crni vrh“) i na uglu ulica Mehmeda Snahe i Dalmatinska (Mjesna zajednica „Trg oslobođenja-Centar“). U narednom periodu planirano je da započnu radovi na uređenju dječjih igrališta na sljedećim lokacijama: Ulica Koste Hermana kod obdaništa „Lane“ (Mjesna zajednica „Marijin dvor-Crni vrh“), Ulica Husrefa Redžića preko puta broja 3 (MZ “Ciglane-Gorica“), kao i u Ulici Čobanija (MZ “Skenderija-Podtekija“).

 

Uređenje dječjih parkova i prostora za igru, gdje će se djeca predškolskog i školskog uzrasta moći bezbrižno igrati Općina Centar na čelu sa dr. Nedžadom Ajnadžićem, je stavila u prioritetne projekte. Ugovorom, koji je potpisan 3. maja 2017. godine između Općine Centar i KJKP “Park“, predviđeno je uređenje osam dječjih parkova u sedam mjesnih zajednica Općine Centar, za čiju realizaciju je Općina iz svog budžeta izdvojila 157.675 KM.