19.06.2017.
Zamjena ploča na šetnici duž Obale Maka Dizdara
Na Obali Maka Dizdara kod zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu tokom proteklog perioda došlo je do pucanja postavljenih kulir ploča.

Na osnovu naloga Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove građevinske firma „Sela“, koja je za Općinu Centar izvodila radove na sanaciji šetnice duž Obale Maka Dizdara, obavila je krajem protekle sedmice kontrolu na terenu kojom prilikom je utvrđeno da je došlo do slijeganja podloge između postavljenih podzemnih instalacija komunalnih preduzeća zbog čega je došlo do pucanja ploča.

 

–Ponovo smo postavili novu podlogu i tampon i pošto se radi o posebnim kulir pločama sa granitnim slojem po površini koje su otporne na mraz i djelovanje soli za zimsko posipanje ulica, naručili smo 15 novih ploča koje treba da budu isporučene u narednom periodu. Čim dobijemo ove ploče potreban nam je jedan dan da završimo sa njihovim postavljanjem, objasnio je Mesud Zimić, šef gradilišta firme „Sela“.

 

Rekonstrukcija ovog šetališta urađena tokom 2012. godine i za realizaciju tog projekta Općina Centar je izdvojila gotovo 500.000 KM.

 

Na osnovu elaborata sanacije šetnice, kojeg je uradio Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, postavljene su nove granitne i kulir ploče, kao i gotovo 780 metara granitnih ivičnjaka. Ispred zgrade Akademije likovnih umjetnosti (na površini od 435 m2) postavljene su granitne ploče debljine 8 cm, dok su na preostalim dijelovima šetnice (2.035 m2) postavljene kulir ploče sa granitnim slojem.

 

Urađena je i adekvatna drenaža i ugradnja 12 slivnika za prikupljanje oborinskih voda.

 

Paralelno sa radovima na sanaciji Obale Maka Dizdara komunalno preduzeće ''Vodovod i kanalizacija'' je uradilo rekonstrukciju vodovodne mreže duž šetnice. Vrijednost tih radova procijenjena je na 72.000 KM, sredstva koje je također obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.