15.06.2017.
Započela rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Aleksandra Puškina
Radnici građevinske firme „Grakop“, zaduženi za zemljane radove, te kantonalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, zaduženi za polaganje cijevi započeli su jučer radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Aleksandra Puškina (Mjesna zajednica „Pionirska dolina-Nahorevo).

Radovi se izvode na osnovu sporazuma o sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema na području općine Centar, kojeg je ova lokalna zajednica potpisala sa Nezirom Hadžićem, direktorom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“. 

 

Projekat rekonstrukcije vodovodne i  kanalizacione mreže u Ulici Aleksandra Puškina finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 390.362 KM, od čega je za novu fekalnu kanalizacionu mrežu izdvojeno 264.210 KM, a za novu vodovodnu mrežu 126.152 KM.

 

Kako je planirano projektom, izvršit će se montaža cjevovoda na dužini od oko 400 metara, uključujući testiranje, čišćenje, dezinfekciju kompletnih podzemnih hidranata, priključenje objekata na novu mrežu i izradu separatne kanalizacione mreže.

 

Tokom radova, koji će biti izvedeni u skladu sa postojećim normativima građevinske struke, posebna pažnja će biti posvećena sigurnosti prolaznika, radnika i okolnih objekata zbog blizine stambenih objekata i mnoštva podzemnih instalacija drugih komunalnih priključaka, kao i intenzivnog pješačkog saobraćaja u toj ulici.

 

Realizacija ovog projekta, kojeg su po nalogu Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar uradili stručnjaci iz KJKP „Vodovod i kanalizacija“, bit će od velikog značaja za stanovnike koji godinama ističu problem loše kišne, fekalne i vodovodne mreže u ovoj ulici.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.