Započela izgradnja objekta u Bolničkoj ulici gdje će biti ambulanta Višnjik

Tokom proteklog perioda firma „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo je započela izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Bolničkoj ulici, na parkingu ispod nekadašnje Klinike za očne bolesti UKCS, u čijem prizemlju će biti smještena ambulanta porodične medicine ''Višnjik''.

Kao najpovoljniji ponuđač investitor pomenuta firma je odabrana na javnom konkursu za planiranu izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na zemljištu u Bolničkoj ulici koje je u vlasništvu Općine Centar. Javni konkurs je provela općinska Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina.

 

Kako su investitori informisali načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića, tokom njegovog obilaska ove lokacije, u toku su zemljani radovi koji će trajati 45 dana nakon čega slijede građevinski radovi. Planirano je da završetak izgradnje ovog objekta, koji će imati pet spratova i 30 stambenih jedinica, bude u drugoj polovini 2018. godine.

 

 

Kako bi se stekli uslovi za izgradnju ovog objekta Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine je provela postupak korekcije Regulacionog plana ''Bjelave-Čekaluša''. Planskim aktom, odnosno provedenim korekcijama definisani su urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Bolničkoj ulici. Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu obezbijedila 265.000 KM za kupovinu poslovnog prostora u prizemlju objekta u kojem će biti smještena ambulanta porodične medicine ''Višnjik''.

 

 

Kako je javnost upoznata, prostorije stare ambulante porodične medicine ''Višnjik'' (Koševska b.b.) su na osnovu rješenja inspektora Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo zatvorene 18. februara 2013. godine zbog opasnosti od urušavanja objekta. Svi pacijenti koji su ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu u ambulanti ''Višnjik'' privremeno koriste usluge ambulante porodične medicine ''Čekaluša''.