25.05.2017.
Početak projekta postavljanja kontejnera za selektivno odlaganje otpada
Kroz projekat “Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada na području Kantona Sarajevo”, Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“ je u saradnji sa Općinom Centar završilo sa postavljanjem kontejnera za selektivno odlaganje otpada na tri lokacije u Centru u ulicama: Hakije Kulenovića, Antuna Hangija 15 i Jukićeva 128.

Tim povodom su načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor KJKP „Rad“ Selim Babić, zajedno sa svojim saradnicima, obišli pomenute lokacije. Ovom prilikom je također dogovoreno da se ovaj projekat, kojeg finansira Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, nastavi. Općina Centar je tokom realizacije ovog projekta postavila natkrivene niše za kontejnere u koje su uposlenici preduzeća „Rad“ postavili po dva kontejnera za selektivno odlaganje otpada, jedan za papir i karton (plave boje), a drugi za odlaganje plastične i metalne ambalaže (žute boje).

 

-Ovaj projekat je rezultat veoma uspješne saradnje sa službama Općine Centar i općinskim načelnikom. Naše preduzeće intenzivno provodi aktivnosti na poboljšanju selektivnog odlaganja otpada. Na području svih općina našeg kantona pokrenuli smo projekat podjele kanti za odvojeno prikupljanje otpada u naseljima individualnog stanovanja, dok smo u naseljima gdje preovladavaju objekti kolektivnog stanovanja postavili kontejnere za selektivno odlaganje otpada, koje zovemo „zeleni otoci“. Planiramo nastaviti ove projekte kako bi u konačnici sva naselja u Kantonu Sarajevo bila opremljena infrastrukturom za reciklažu otpada čime ćemo smanjiti količinu otpada na odlagalištu deponije Smiljevići, objasnio je Babić.

 

U Centru je okončana prva faza projekta podjele kanti za odvojeno prikupljanje otpada, gdje je na području dvije mjesne zajednice, „Hrastovi-Mrkovići“ i „Breka-Koševo II“, ukupno podijeljeno 240 kompleta kanti u domaćinstvima individualnog stanovanja u ulicama Gornja Breka, Asafa Serdarevića, Nusreta Fazlibegovića i Osmana Krupalije. Sva ova domaćinstva su dobila komplete kanti koje se sastoje od jedne žute kante namijenjene za odlaganje reciklažnog otpada (papir, karton, plastična i metalna ambalaža), dok je crna kanta namijenjena za komunalni otpad.

 

Preduzeće „Rad“ je nedavno na raskrsnici ulica Kaptol i Mehmeda Spahe završilo sa ugradnjom prvih podzemnih kontejnera u Centru za selektivno odlaganje otpada. Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove je pokrenula proceduru za sedam dodatnih lokacija s ciljem utvrđivanja tehničkih mogućnosti ugradnje kontejnera.

 

Pored navedenog planirana je, u devet općina na području Kantona Sarajevo, podjela po pet kompostera za svaku općinu kako bi stanovnici mogli zeleni otpad (lišće, granje, ostaci od voća i povrća) reciklirati.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.