17.05.2017.
U Centru okončana prva faza projekta podjele kanti za odvojeno prikupljanje otpada
Na području općine Centar završena je prva faza projekta “Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo”, koju zajednički realizuju Općina Centar i Kantonalno javno preduzeće „Rad“.

Tokom trajanja ove faze projekta koji je realizovan na području dvije mjesne zajednice „Hrastovi-Mrkovići“ i „Breka-Koševo II“ ukupno je podijeljeno 240 kompleta kanti u domaćinstvima individualnog stanovanja u ulicama Gornja Breka, Asafa Serdarevića, Nusreta Fazlibegovića i Osmana Krupalije. Sva ova domaćinstva su dobila komplete kanti koje se sastoje od jedne žute kante namijenjene za odlaganje reciklažnog otpada (papir, karton, plastična i metalna ambalaža), dok je crna kanta namijenjena za komunalni otpad.

 

 

Uposlenici komunalnog preduzeća „Rad“ crne kante prazne 3-4 puta sedmično, a žute kante sa reciklažnim otpadom jednom sedmično. Na svakoj kanti se nalazi naljepnica sa upustvom za građane koji otpad je dozvoljeno odlagati u svaku od kanti. Prije početka realizacije ovog projekta sekretari ove dvije mjesne zajednice su obavili anketu u svakom domaćinstvu sa pitanjem da li žele da preuzmu kante za reciklažu, na što je velika većina ispitanika odgovorila potvrdno.

 

 

Prisutni građani u Ulici Nusreta Fazlibegovića prilikom preuzimanja kanti nisu krili zadovoljstvo ovim projektom i velikom ažurnošću sekretara mjesnih zajednica koji su uložili veliki napor da pored predstavnika KJKP „Rad“ ovaj projekat bude uspješno realizovan. Nove kante za odvojeno odlaganje otpada su dobili i bračni par Mesud i Jasna Suljagić koji stanuju na adresi Nusreta Fazlibegovića 8.

 

 

–Sa podjelom ovih kanti bliže nam je odlaganje otpada, jer mi kao dvoje penzionera nismo imali blizu kontejnere, a sada nam pred kućna vrata dođe vozilo „Rada“ i pokupi otpad. Na ovaj način također se mogu edukovati građani o značaju recikliranja otpada, kao što je to slučaj u razvijenim zemljama Evrope koji već godinama uspješno realizuju projekte ovakve vrste. Također bih pohvalio inicijativu za gradnju podzemnih kontejnera za selektivno odlaganje otpada, kazao je Mesud Suljagić.

 

 

Pomenuti projekat kojeg realizuje komunalno preduzeće „Rad“, a finansira Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, osim Centra također obuhvata općine: Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Vogošću.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.