21.04.2017.
Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo
U četvrtak, 20. aprila 2017. godine održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Simboličan početak projekta obnove sportskih terena i vraćanja djece na igrališta

Na početku sjednice načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa predstavnicima Udruženja „Jesi li za basket“ uručio košarkašku loptu učenicima OŠ „Safvet-beg Bašagić“ čime je i zvanično počeo projekt koji Općina realizira sa navedenim udruženjem, a koji ima za cilj vraćanje djece na igrališta i obnovu sportskih terena. Košarkaška lopta će obići sve osnovne škole iz Centra, a 9. maja, na završnicu Dana Općine Centar, će biti predata predstavnicima košarkaške reprezentacije BiH u kolicima, neposredno pred odigravanje revijalne utakmice.

 

 

Stipendije ''Prof. dr. Husein Kulenović'' za 262 učenika i studenta

Na prijedlog Komisije za obrazovanje Općinsko vijeće je usvojilo odluku o dodjeli općinskih stipendija ''Prof. dr. Husein Kulenović'' srednjoškolcima i redovnim studentima za školsku 2016/2017. godinu sa visokim prosjekom ocjena. Stipendije će dobiti 262 učenika srednjih škola i studenata sa visokim prosjekom ocjena. Tako će za deset mjeseci ove školske godine stipendije u iznosu od 80 KM mjesečno dobiti 132 učenika srednjih škola, a stipendije od 120 maraka mjesečno primat će 130 redovnih studenata. Za tu namjenu je u budžetu Općine Centar obezbijeđeno 261.600 KM.

 

Na konkurs za stipendiranje u ovoj školskoj godini, koji je objavljen 12. januara 2017. godine, prijavila su se 322 kandidata. Inače, izbor stipendista vrši se u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom, pri čemu se boduje uspjeh u školi i na fakultetu, rezultati na takmičenjima, nizak porodični standard, učešće roditelja u oružanim snagama i otežani uslovi života. Na ovoj sjednici je usvojen prijedlog da se iznađu sredstva za stipendiranje još 20 kandidata u ovoj školskoj godini.

 

Izmjene odluke o postavljanju firmi i reklama na građevinama

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici usvojilo izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Centar, koja je donesena na 8. redovnoj sjednici Vijeća održanoj 27. marta 2017. godine.

 

Izmjenama i dopunama Odluke uvrštavaju se pojedini sadržaji odnosno savremenije vrste reklamiranja i oglašavanja (Billboard, City light, Wallscape, Media fasada) koji nisu ranije bili obuhvaćeni Odlukom. Osim toga, shodno prijedlozima više vijećnika na 8. sjednici, izvršena je korekcija odnosno smanjenje pojedinih iznosa mjesečnih naknada za postavljanje različitih reklamnih sadržaja.

 

Još jedan Centar za zdravo starenje

Vijeće je ovlastilo općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića da sa Općinom Stari Grad i Udruženjem ''Partnerstvo za javno zdravlje'' zaključi Ugovor o partnerstvu sa ciljem realizacije zajedničkog projekta Centar za zdravo starenje općina Stari Grad i Centar Sarajevo. Za tu namjenu obezbijeđen je poslovni prostor Općine Centar, površine 170 kvadratnih metara u Ulici Muhameda Kantardžića 3 (zgrada ''Svjetlosti''). Imajuću u vidu uspješnost rada prvog Centra za zdravo starenje u općini Centar (Maršala Tita 12) koji broji 500 članova, kao i interes i potrebu starijih stanovnika općine Stari Grad na čijem području ne postoji takav ili sličan centar, odlučeno je da se krene u zajednički projekt otvaranja Centra za zdravo starenje gdje će se građani treće životne dobi moći svakodnevno družiti i baviti različitim kreativnim aktivnostima.

 

Centar za podršku osobama sa poteškoćama u razvoju

Osim za zajednički projekt dvije općine za otvaranje Centra za zdravo starenje

Općinsko vijeće je ovlastilo općinskog načelnika da sa udruženjem ''Colibri'' (kojeg su osnovali roditelji sa područja općine Centar koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju) potpiše Memorandum o razumijevanju s ciljem implementacije projekta Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju koji će biti otvoren u poslovnim prostorijama Općine Centar, površine 137 kvadratnih metara, u Ulici Valtera Perića 3. Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta života djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica kako bi aktivno sudjelovali u društvenim aktivnostima, čime bi Općina Centar bila svijetli primjer drugim lokalnim zajednicama kako je obaveza društva pomoći ovim porodicama da se osjećaju ravnopravnim članovima društva. Za uređenje i opremanje prostorija u ulicama Muhameda Kantardžića 3 i Valtera Perića 3 planirana su sredstva u općinskom budžetu.

 

Izrada studije o zbrinjavanju pasa lutalica na području Centra

Općinsko vijeće je donijelo odluku da se pristupi izradi studije o zbrinjavanju pasa lutalica na području općine Centar, koju će u roku od 60 dana sačiniti Veterinarski fakultet u Sarajevu. Ovaj dokument treba da sa stanovišta struke ponudi najbolja rješenja i smjernice za rješavanje ovog problema.

 

Naime, Općina Centar je kao lokalna zajednica pokušavala na više načina riješiti problem prisustva velikog broja pasa lutalica na gradskim ulicama, počev od finansiranja zbrinjavanja pasa lutalica u azilima, kao i njihove sterilizacije i kastracije, pa do saradnje sa udruženjima za zaštitu napuštenih pasa, što sve zajedno nije dalo učinkovite rezultate. Stoga je odlučeno da se za izradu studije angažuje Veterinarski fakultet u Sarajevu kao vodeća ustanova u ovoj oblasti koja bi mogla ponuditi kvalitetna rješenja problema sa psima lutalicama.

 

Izbori i imenovanja

Općinsko vijeće je prihvatilo usaglašen prijedlog općinskog načelnika i Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja i jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Suanite Melunović za pravobranioca Općine Centar u naredne četiri godine, a koja je i ranije obavljala tu dužnost.

Vijeće je na ovoj sjednici razriješilo Hajru Aljića dužnosti člana Komisije za poslovne prostorije i na njegovo mjesto izabralo Veliju Katicu. Sanida Džanko razriješena je dužnosti člana Komisije za Statut i propise i umjesto nje izabrana je Andrea Hercegovac. Pošto je ranijom odlukom Vijeća povećan broj članova Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama za još dva člana izabrani su Saliha Beha i Asim Karović. Općinsko vijeće je dalo saglasnost za imenovanje Emine Berbić za člana Upravnog odbora Centra za sport i rekreaciju Sarajevo – javne ustanove čiji je osnivač Općina Centar.

 

Dodjela u zakup poslovnih prostorija

Općinsko vijeće je donijelo odluke da, neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, dodijeli u petogodišnji zakup poslovne prostorije u ulicama: Braće Begić 6 (dvorište), Branilaca Sarajeva 37 (pasaž), Ćemaluša 2 (bez portala), Ćemaluša 7, Josipa Vancaša 8 (suteren), Koševo 16, Maršala Tita 4, Maršala Tita 33.

 

Građevinsko zemljište

Vijeće je donijelo rješenje o preuzimanju od Grada Sarajeva, bez naknade, neizgrađeno građevinsko zemljište državne svojine, u svrhu izgradnje dijela Ulice Marija Mikulića. Općinsko vijeće je donijelo i rješenje za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije bespravno izgrađene garaže u Alipašinoj ulici do broja 39.

 

Na ovoj sjednici usvojena je odluka da se ne prihvati ponuda pravnog lica ''BOOC'' d.o.o. Sarajevo za kupovinu objekta u Neumu za rehabilitaciju i rekreaciju pripadnika boračke populacije i učenika osnovnih škola sa područja općine Centar, zbog neispunjavanja uslova propisanih Javnim pozivom za prikupljanje ponuda radi kupovine pomenutog objekta.

 

Vijećnici su i na ovoj sjednici uputili brojne inicijative i pitanja.

 

Dogovoreno je da se nastavak 9. redovne sjednice Općinskog vijeća, na kojem će biti razmatrani prijedlozi odluka o dodjeli općinskih priznanja, održi u četvrtak, 27. aprila 2017. godine u 10 sati (prije održavanja tematske sjednice Općinskog vijeća o socio-ekonomskom statusu penzionera u općini Centar, koja počinje u 11 sati).

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.