20.04.2017.
Književnik Mirsad Bećirbašić razgovarao sa mladim autorima
Pod pokroviteljstvom Općine Centar, Javna ustanova Centar za kulturu „Sarajevo“ je u saradnji sa nastavnim osobljem bosanskog jezika i učenicima iz osnovnih škola sa područja općine Centar objavila Zbornik literarnih radova “Rječito proljeće”.

Tim povodom je u prostorijama Centra za kulturu – Jelića 1 bosanskohercegovački književnik i pisac za djecu Mirsad Bećirbašić održao radionicu za djecu gdje je razgovarao sa 50 mladih autora o značaju pisanja i čitanja.

 

Književnik Bećirbašić je uručio primjerke objavljenog zbornika literarnih radova za mlade autore i njihove škole.

 

 

Zbornik “Rječito proljeće” čine literarni radovi učenika osnovnih škola na slobodnu temu, čime je djeci data mogućnost da njihov talenat za pisanje dođe do izražaja. Tu ima proznih i pjesničkih radova na temu godišnja doba, domovinske teme, značajni datumi, eko teme, pjesme posvećene ukućanima, nastavnicima, pa do slobodnih tema o ljubavi, intimnim preokupacijama...

 

 

Učenici su ovdje pokazali izuzetnu razigranost u izražavanju i pokazali svoje vještine u kreativnom pisanju. Sa pedagoške, socijalne, kulturološke  strane, ovakav i slični projekti su od izuzetnog značaja za mlade, kojima se na ovaj način otvara prostor za promociju njihovih osobnosti kroz kreativnost. Društveno-ekonomske i socijalne okolnosti čine da mlade generacije kroz informatizaciju i okupiranost tehničkim i tehnološkim uređajima i napretkom, zaboravljaju na svoju sposobnost jezičkog izražavanja kroz pisanje.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.