20.03.2017.
Započeli radovi na ugradnji prvih podzemnih kontejnera u Centru
Na raskrsnici ulica Kaptol i Mehmeda Spahe, u ponedjeljak 20. marta 2017. godine, započeli su radovi na ugradnji podzemnih kontejnera za selektivno odlaganje otpada.

Projekat zajednički realizuju Općina Centar i Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“, koje je zaduženo za izvođenje radova, i koji bi prema procjenama trebali biti završeni za deset dana. U novopostavljene kontejnere građani će moći odvojeno odlagati papir, plastičnu ambalažu, staklo i preostali kućni otpad. Radi se o pilot projektu koji će biti realizovan na području tri gradske općine: Novo Sarajevo, Centar i Stari Grad. Podzemni kontejneri su veće zapremine i osim ekološkog aspekta selektivnog odvajanja otpada također će se smanjiti problem sa psima lutalicama i napuštenim životinjama koji su do sada imali najveći izvor hrane u kontejnerima otvorenog tipa. Za pražnjenje i održavanje podzemnih kontejnera zaduženo je komunalno preduzeće „Rad“.

 

 

 

Od projekata koji će zajednički realizovati Općina Centar i preduzeće „Rad“  također je u planu nabavka i postavljanje kanti za reciklažu, a koje bi trebalo da budu postavljene ispred individualnih stambenih objekata. Prve kante ovog tipa bi trebale biti postavljene u ulicama Nusreta Fazlibegovića, Asafa Serdarevića, Osmana Krupalije i Gornja Breka.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.