21.12.2016.
U okviru kontinuirane briga o mladima izdvojeno oko 343.000 maraka
Zakon o mladima FBiH propisao je, između ostalog, obavezu svih općina da u budžetu osiguraju stavku koja će se odnositi na poboljšanje položaja mladih te osiguranje minimuma mjera na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti. S tim u vezi, u okviru tekućih programa budžeta Općine Centar, posebno je izdvojen tekući program „Kontinuirana briga o mladima“ za koji je u 2016. godini obezbijeđeno oko 343.000 maraka.

U okviru pomenutih sredstava 150.000 maraka planirano je za poticaj zapošljavanja mladih kroz finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i samozapošljavanju mladih. Za realizaciju besplatnih projekata za mlade u Centru za mlade Gorica, koji djeluje u okviru JU Centar za kulturu čiji je osnivač Općina, izdvojeno je 80.000 KM za finansiranje rada Centra i dodatnih 45.000 KM za projekte koji se u njemu realiziraju.

 

Već dugi niz godina središnja gradska Općina izdvaja i finansijska sredstva za podršku projektima koji su namijenjeni populaciji mladih, a u ovogodišnjem općinskom budžetu za tu namjenu je obezbijeđeno 25.000 KM. Naime, ova sredstva dodjeljuju se putem Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade sredstvima budžeta Općine Centar, a u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele pomenutih sredstava.

 

U ovogodišnjem budžetu izdvojeno je i 8.000 maraka za mobilnost mladih putem javnih ustanova i omladinskih organizacija, a na osnovu zahtjeva s ciljem edukacije, razvijanja talenata, razmjene iskustava i slično.

 

Za implementaciju Strategije prema mladima Općine Centar za period 2012-2020. godine izdvojeno je ukupno 35.000 maraka.  U okviru tih sredstava oko 7.000 maraka utrošeno je na besplatne kurseve stranih jezika za 120 mladih osoba sa područja ove lokalne zajednice, a koji su realizirani u saradnji sa Školom za strane jezike „Poliglot“, dok je 10.000 maraka utrošeno za obilježavanje Dana mladih općine Centar. Kako bi mladima koji žive na njenom području stvorila što ugodnije uslove za život, Općina Centar Sarajevo izdvojila je i 6.382 KM za nabavku opreme za mlade u mjesnim zajednicama, i to pet tabli za pisanje, te deset stolova za stoni tenis. Preostali dio sredstava namijenjenih za implementaciju Strategije prema mladima utrošen je za opremanje kancelarije za mlade u Centru za mlade na Gorici, a između ostalog nabavljena je i interaktivna pametna tabla.

 

Podsjećamo da je u toku ove godine osnovano i Vijeće mladih Općine Centar kao krovno udruženje mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja. Cilj formiranja Općinskog vijeća mladih je uključivanje mladih općine u društveni život, poboljšavanje koordinacije omladinskih udruženja, predstavljanje zajedničkih interesa, kao i implementacija Strategije prema mladima Općine Centar, te niz drugih načina društvenog djelovanja kada je u pitanju aktivizam mladih.

 

Budžetska izdvajanja za mlade imaju za cilj kontinuirani rad na poboljšanju njihovog položaja, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranje okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra. Općina Centar će brigu o mladima nastaviti i u budućem periodu.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.