16.12.2016.
Nastavljena ekološka akcija čišćenja potoka Sušica
Služba za civilnu zaštitu Općine Centar Sarajevo je ovih dana provela treću po redu ekološku akciju čišćenja lokaliteta potoka Sušica koji nastaje na prostoru Poljina i ulijeva se u rijeku Miljacku kod Zemaljskog muzeja.

Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća ''Park'' su 12. i 13. decembra 2016. godine izvršili sječu niskog rastinja, trave i stabala oko potoka Sušica, na Koševskom brdu na dijelu ispod Ulice Muhameda Hadžijahića od broja 16 do „Konzuma“ i pješačke staze prema naselju Velešići. Jučer su pripadnici štabova civilne zaštite, koji su formirani po mjesnim zajednicama, njih oko 50, izvršili čišćenje tog terena. Tom prilikom su sabrali krupni biološki otpad, koji su potom radnici KJKP „Rad“ uz pomoć mehanizacije utovarili i odvukli na deponiju. Očekuje se da će biti još jedan nastavak ove akcije, a termin će zavisiti od vremenskih uslova.

 

Podsjećamo da je ova ekološka akcija počela u septembru 2016. godine, na inicijativu Savjeta Mjesne zajednice ''Koševsko brdo'' kako bi se očistila i uredila pomenuta lokacija oko potoka Sušica, koja je godinama bila zapuštena.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.