20.09.2016.
Uređenje zelenih površina u Ulici Juraja Najdharta
Radnici komunalnog preduzeća „Park“, sa kojim Općina Centar ima potpisan ugovor o uređenju manjih javnih i zelenih površina, jučer su započeli sa uređenjem zelenih površina u Ulici Juraja Najdharta između brojeva 15 i 19 na Breki.

Kako je planirano u Programu uređenja manjih javnih i zelenih površina na području općine Centar, kojeg su zajednički sačinili Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar i preduzeće „Park“, na ovoj lokaciji je prvo uklonjeno samoniklo rastinje, opalo lišće i drugi biljni otpad sa zelenih površina i betonskih ploha. Grmovi su uređeni i oblikovani, a zelene površine mašinski i ručno prekopane. –Tokom narednih dana planiramo zasijati novu travu, kao i 32 sadnice ukrasnog grmlja bjelogorice i crnogorice. Na parkovskim klupama biće zamijenjene oštećene štafle, te će biti postavljena i nova korpa za otpatke. Na ovoj lokaciji ćemo zasaditi i novu živu ogradu, objasnio je Nenad Radović, rukovodilac radova KJKP „Park“.

 

Za uređenje manjih javnih i zelenih površina na području 15 mjesnih zajednica na svom području, Općina Centar je iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila 255.000 KM.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.