Arhiva novosti

13.12.2013. Izložba ''Novi primitivizam za poćetnike'' u BKC-u Pod pokroviteljstvom Općine Centar će u ponedjeljak, 16. decembra 2013. godine u 13 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra (Branilaca Sarajeva 24) biti otvorena izložba pod nazivom ''Novi primitivizam za poćetnike'', koja predstavlja svojevrsni uvod u sarajevski koncert grupe ''Zabranjeno pušenje''.
12.12.2013. Digitalizacija katastra Općine Centar S ciljem stalnog unapređenja kvaliteta usluga koje katastar sarajevske Općine Centar pruža svojim korisnicima, tokom ove godine Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina je realizovala prvu fazu digitalizacije katastarskih podataka Općine Centar.
12.12.2013. Jednokratna novčana pomoć za još 11 porodilja U prostorijama Općine Centar 11. decembra 2013. godine upriličena je podjela jednokratne novčane pomoći za još 11 porodilja – stanovnica središnje sarajevske općine, što predstavlja nastavak općinskog projekta pomoći porodiljama koje su u stanju socijalne potrebe.
11.12.2013. Općina Centar donirala 8.000 KM školi ''Vladislav Skarić'' U okviru kontinuirane brige o unapređivanju uvjeta rada u osnovnim školama sa svog područja, Općina Centar je donirala 8.000 KM Osnovnoj školi ''Vladislav Skarić''.
11.12.2013. Poziv korisnicima za isplatu razlike invalidnine Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar upućuje poziv svim nasljednicima umrlih ratnih invalida i članovi šehidskih porodica i porodica poginulih boraca.
11.12.2013. Jačanje lokalne demokratije U okviru projekta ''Jačanje lokalne demokratije - LOD III'', Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je uz podršku LOD tima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) organizovao regionalni sastanak sa predstavnicima općina u Federaciji koji je održan 3. decembra 2013. godine u Mostaru.
10.12.2013. Podrška projektu Udruženja ''SOS Dječija sela'' Iz budžeta Općine Centar za 2013. godinu izdvojeno je 3.000 KM Udruženju ''SOS Dječija sela BiH'' za sufinansiranje projekta pod nazivom ''Prevencija međuvršnjačkog nasilja- Policajac prijatelj'' koji je osmišljen u saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo.
09.12.2013. Građani općine Centar birali članove savjeta mjesnih zajednica Na izborima za članove savjeta mjesnih zajednica Općine Centar koji su održani u subotu, 7. decembra 2013. godine građani su imali priliku na biračkim mjestima u prostorijama svih 15 mjesnih zajednica od 7 do 19 sati glasati za svoje predstavnike u savjetima mjesnih zajednica koji će zastupati njihove interese naredne četiri godine.
09.12.2013. Općina Centar omogućila da Pionirska dolina dobije lavicu Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević je odobrio da se iz sredstava rezerve ovogodišnjeg općinskog budžeta izdvoji 13.000 KM Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću ''Park'' za troškove transporta lavice do zoološkog vrta u ''Pionirskoj dolini'', a Služba za privredu i finansije Općine je sredstva prebacila 5. decembra 2013. godine na račun tog preduzeća.
06.12.2013. Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Centar Redovna 13. sjednica Općinskog vijeća Centar održana je 5. decembra 2013. godine. Sjednicu je vodila Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.