Arhiva novosti

21.09.2018. Javni poziv namijenjen samozapošljavanju djece šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Objavljeni javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida je otvoren do 24. oktobra 2018. godine.
21.09.2018. Izgradnja novog potpornog zida u Ulici 105. motorizovane brigade U dosadašnjem toku radova na izgradnji novog armirano-betonskog potpornog zida u Ulici 105. motorizovane brigade kod broja 30 (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“) radnici angažovane građevinske firme „Bosman“ su uklonili postojeći potporni kameni zid koji nije bio izgrađen u skladu sa građevinskim normama.
20.09.2018. Projekat „365 sport plus“ se realizira i u novoj školskoj godini Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti jako značajan u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar iz godine u godinu obezbjeđuje sve značajnija sredstva za sport, iako ta oblast nije u njenoj direktnoj nadležnosti.
20.09.2018. Nastavljeno uređenje gradskog parka na Jezeru Na osnovu ugovora o realizaciji projekta održavanja i hortikulturnog uređenja zelene površine u parku na Jezeru, kojeg su potpisali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ Alen Ramić, tokom proteklog perioda radnici ovog preduzeća su završili većinu poslova koji su planirani ugovorom čija je vrijednost gotovo 70.000 KM, a koje je obezbijedila Općina Centar.
20.09.2018. Humanitarna akcija u Mjesnoj zajednici ''Džidžikovac-Koševo I'' Na inicijativu Savjeta Mjesne zajednice ''Džidžikovac-Koševo I'' u općini Centar pokrenuta je humanitarna akcija za socijalno ugrožene sugrađane, pod nazivom ''Doniraj – vama bespotrebno, nekom korisno!'', koja će trajati do 1. oktobra 2018. godine.
20.09.2018. Općina Centar podržava projekte jačanja uloge mladih na lokalnom nivou Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, Udruženje NYGEA (Network of Youth, Gender and Entrepreneurship Associations) realizira edukativni projekt pod nazivom „Jačanje uloge mladih na lokalnom nivou“ koji ima za cilj educirati mlade da postanu aktivni u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, te na taj način omogućiti i podsticati mlade na zagovaranje, lobiranje, aktivizam i volonterizam kako bi mogli adresirati probleme koji ih se tiču.
19.09.2018. Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 476 korisnika Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem i ove godine u okviru kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg obezbjeđuje po 50 maraka mjesečno za 476 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. U budžetu središnje sarajevske Općine u 2018. godini za ovu namjenu izdvojeno je 288.000 KM.
19.09.2018. Okončana sanacija spomen-obilježja Oaza mira-Pionirska dolina Na osnovu ugovora kojeg je u ime Općine Centar Sarajevo potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić sa direktorom firme „Sela“ d.o.o. Seadom Tutićem, okončani su radovi na sanaciji spomen obilježja Oaza mira-Pionirska dolina.
19.09.2018. Pri kraju radovi na proširenju saobraćajnice u Ulici Aleksandra Puškina Tokom proteklog perioda radnici građevinske firme „Bosman“ započeli su radove na proširenju saobraćajnice u Ulici Aleksandra Puškina na području Mjesne zajednice „Pionirska dolina“. Projekat finansira Općina Centar u iznosu od 86.310 KM.
19.09.2018. Uređenje zelenih površina na Koševskom brdu U saradnji općinskih službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice i investicije, komunalni razvoj i planiranje, te Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ započela je akcija uređenja zelenih površina na Koševskom brdu u Ulici Muhameda Hadžijahića.
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.